Ο αναπτυξιακός νόμος 4146/2013, με το Ε’ κεφάλαιο, προβλέπει τον τρόπο χωροθέτησης και αδειοδότησης των υδατοδρομίων στη χώρα μας. Ένα βελτιωτικό νομικό πλαίσιο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση δείχνει την απόφαση της πολιτείας να προχωρήσει αποφασιστικά στο συγκεκριμένο επενδυτικό πεδίο.

Η Optimum Value με την έκδοση του νόμου ανέλαβε πρωτοβουλία ενημέρωσης των Δήμων και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, επενδύοντας στην παράδοση ενός ισχυρού επενδυτικού φακέλου στους ιδιοκτήτες. Παράλληλα επεσήμανε την έλλειψη στρατηγικού κεντρικού επενδυτικού σχεδιασμού, γεγονός που έδωσε λαβή σε διαδικασίες κατάτμησης του όλου «πακέτου».

Οι προτάσεις της εταιρείας για τον παραπάνω σχεδιασμό αφορούν σε όλα τα θέματα που ενισχύουν την επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα με κύριο άξονα την ασφάλεια των πτήσεων. Συγκεκριμένα προτείνονται:

  • Διαχωρισμός της επικράτειας σε ζώνες εξυπηρέτησης, (μετά από έγκυρη επιστημονική μελέτη) που θα ξεκινούν από τα κεντρικά και τα περιφερειακά αεροδρόμια και θα καταλήγουν σε πολλές δεκάδες επιμέρους προορισμούς της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της σύνδεσης των χωρών προέλευσης του τουρισμού, με κάθε παραθαλάσσιο προορισμό της χώρας, χωρίς μεσολάβηση άλλων μέσων.
  • Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης χωροθέτησης και αδειοδότησης υδατοδρόμιων σε συγκεκριμένες περιοχές, με προϋποθέσεις πολιτικές, επενδυτικές και κοινωνικές που θα τεθούν από το κεντρικό κράτος και τα ΟΤΑ. Ουσιαστικά πρόκειται για την επιλογή των προορισμών με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις και λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας ασφαλούς και λειτουργικής χωροθέτησης υδατοδρόμιου, που παράλληλα δεν θα ενοχλεί επικαλύπτοντας άλλες δραστηριότητες.
  • Μικρές βελτιωτικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που βρίσκεται στην διαδικασία της διαβούλευσης ώστε να προβλέπονται απλουστεύσεις στην διακίνηση επιβατών με μικρά υδροπλάνα (π.χ δεν είναι δυνατόν σε τετραθέσια να προβλέπονται δύο πιλότοι), στην υποχρέωση απλής χωροθέτησης σε όλα τα υδάτινα πεδία που θα χρησιμοποιούνται στην διακίνηση επιβατών (λόγοι ασφάλειας), στην κατηγοριοποίηση των υδατοδρόμιων, ώστε να είναι δυνατοί οι αναγκαίοι έλεγχοι για την διενέργεια πτήσεων εντός και εκτός ζώνης SENGEN.
  • Υποστήριξη των ΟΤΑ, τουλάχιστον μέχρι την λήψη γενικότερων αποφάσεων, στα μείζονα θέματα της καταλληλότητας του υδατοδρόμιου, από πλευράς σκοπιμότητας της επένδυσης, σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ανταποδοτικής εκμετάλλευσής του, σε περίπτωση που έχει γίνει ανάθεση και αναμένεται η αδειοδότηση.

Οι λύσεις που προτείνονται μπορούν να εξετασθούν τουλάχιστον συγκριτικά και με άλλες στρατηγικές προσεγγίσεις, που δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα χερσαία αεροδρόμια. Δηλαδή αποκλειστικά ένα δίκτυο υδροπλάνων με κύρια και δευτερεύοντα υδατοδρόμια. Κάθε στρατηγική προσέγγιση όμως απαιτεί την παραπάνω διαδικασία και την ενεργή συμμετοχή των Δημοτικών Αρχών και των Περιφερειών για την διασφάλιση της περιφερειακής ανάπτυξης και της διασφάλισης των δικαιωμάτων και των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Η εταιρεία μας σε κάθε περίπτωση μπορεί να σας συμβουλέυσει για την καταλληλότητα και την ανταποδοτικότητα ενός εγχειρήματος για χωροθέτηση υδατοδρόμιου, χωρίς καμία υποχρέωση από μέρους σας.
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα