Χώρος και Πολίτης 

Οι προσαρμογές αστικών και περιαστικών περιοχών στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, αποτελούν ένα από τα μείζονα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι Δήμοι της χώρας. Η κινητικότητα των πεζών και η διευκόλυνση όσων έχουν μειωμένη κινητική ικανότητα, ποδηλατοδρόμοι, μονοπάτια ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, διαμορφώσεις χώρων αναψυχής και πρασίνου, δημιουργία χώρων πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους στοχεύουν κυρίως τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Με εμπειρία πλέον των δεκαπέντε ετών, έχουμε επιδείξει μια μεγάλη γκάμα επιτυχημένων αστικών και περιαστικών αναπλάσεων, σχεδιασμών πράσινων και έξυπνων πόλεων, με διασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Πιο αναλυτικά, ως τεχνικός σύμβουλος, την τελευταία δεκαετία, έχουμε παρέχει συμβουλευτική στα εξής θέματα : 

✓ Εξέταση Αναγκών Και Ωριμότητας Έργων 

✓ Προσαρμογή Προτεινόμενων Πολιτικών στο Χώρο Παρέμβασης 

✓ Ανάπτυξη Σχετικού Φακέλου Έργου 

✓ Παρακολούθηση και Υλοποίηση Παρεμβάσεων 

 

*Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξιδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας για να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας.