Υδατοδρόμια & Ελικοδρόμια 

Ένας από τους τομείς ανάπτυξης της προσβασιμότητας στη χώρα μας έχει στηριχθεί στην αξιοποίηση των υδροπλάνων και άλλων ιπτάμενων μέσων κοινωνικής υποστήριξης. Η OPTIMUM VALUE, έχει αναλάβει με επιτυχία την χωροθέτηση και αδειοδότηση υδατοδρομίων στη χώρα, έχει εκπονήσει τον αντίστοιχο Στρατηγικό Σχεδιασμό σε όλη την επικράτεια και έχει συμβάλει με ουσιαστικές παρεμβάσεις – παρατηρήσεις στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή του αντίστοιχου νομικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στην

✓ Χωρική και Οικονομική Εξέταση Παρεμβάσεων 

✓ Ανάπτυξη Φακέλων Προτάσεων

✓ Αναζήτηση και Επιλογή Σχετικών Υποστηρικτικών Χρηματοδοτήσεων

✓ Τεχνική Υποστήριξη στην Υλοποίηση των Έργων

 

*Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξιδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας μας για να σας κατευθύνει ανάλογα με τις ανάγκες σας.