Δημόσιος Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Η Optimum Value παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, της Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Δείτε Αναλυτικά:

Ιδιωτικός  Τομέας

Ιδιωτικός Τομέας

Η Optimum Value δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας στον Ιδιωτικό τομέα.

Δείτε Αναλυτικά:

Προγράμματα ΕΕ

Προγράμματα ΕΕ

Η Optimum Value αναλαμβάνει την εύρεση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την επιδότηση των δράσεων κάθε τύπου επιχείρησης.

Δείτε Αναλυτικά:

Οικονομικές Υπηρεσίες

Οικονομικές Υπηρεσίες

Με βάση τη πολυετή εμπειρία των οικονομικών συμβούλων η Optimum Value αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομικών και χρηματοοικονομικών μελετών.

Δείτε Αναλυτικά:

Δημοσιότητα ΕΣΠΑ

Δημοσιότητα