Εγκατάσταση νέων γεωργών (3η πρόσκληση)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το πρόγραμμα&nbsp;«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά&nbsp;στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/11/2021 – 14/12/2021 (έως 13:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εγκατάσταση νέων γεωργών (3η πρόσκληση)

Εγκατάσταση νέων γεωργών – 3η Πρόσκληση

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το πρόγραμμα&nbsp;«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπομέτρο 6.1) αφορά&nbsp;στην παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 12/11/2021 – 14/12/2021 (έως 13:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εγκατάσταση νέων γεωργών – 3η Πρόσκληση

Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία) στην Πελοπόννησο

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία).</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 25/7/2018 – 4/2/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία) στην Πελοπόννησο

Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επιχορήγηση για τη λειτουργία δύο Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) με διάρκεια 3 έτη για την κάθε μία (Φάση Α').</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/2/2018 – 31/5/2018 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης και προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της πόλης της Καλαμάτας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία δύο σημείων πληροφόρησης σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού και διατροφής (εστιάζοντας στα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα), για λειτουργική αξιοποίηση τόσο από τους επισκέπτες, όσο και από τους κατοίκους της πόλης της Καλαμάτας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 19/11/2018 – 28/2/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία σύγχρονων μέσων προώθησης και προβολής των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της πόλης της Καλαμάτας

Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική σλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εκπόνηση μελέτης Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που αφορά στη γεωγραφική ενότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 9/3/2018 – 31/5/2018 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική σλλαγή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων της πόλης της Καλαμάτας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της Φιλαρμονικής και του Ωδείου της πόλης της Καλαμάτας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/11/2018 – 28/2/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων της πόλης της Καλαμάτας

Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/12/2021 – 31/12/2022 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις οργάνωσης της διαχείρισης (ΕΤΠΑ) της ΕΥΔ του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Επέκταση ή/ και αναβάθμιση υποδομών σχολικών μονάδων ειδικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Επέκτση ή/και αναβάθμιση υποδομών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες, όπως καταγράφονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 10/1/2019 – 15/2/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση ή/ και αναβάθμιση υποδομών σχολικών μονάδων ειδικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια …

Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και των χώρων/δομών υγιεινής στην Περιφέρει Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία ενός δικτύου υποδομών πρόνοιας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πληθυσμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 7/1/2019 – 22/3/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επέκταση, αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας και των χώρων/δομών υγιεινής στην Περιφέρει Πελοποννήσου