Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς της COVID-19

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>H διατήρηση της απασχόλησης των μαθητευομένων στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ και των μαθητευομένων των ΙΕΚ, οι οποίοι έμειναν «τεχνητά» άνεργοι λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της COVID-19, μέσω της καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το διάστημα της αναστολής δραστηριότητας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών και της κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/7/2020 – 30/9/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς της COVID-19

Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια υγειονομικού υλικού στους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης των απαραίτητων μέτρων προστασίας ενάντια στην πανδημία με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διενέργεια των εκπαιδευτικών λειτουργιών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/7/2020 – 30/9/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού …

Επιμορφωτικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού, του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων μικρής κλίμακας για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες του γλωσσικού εγγραμματισμού, του εγγραμματισμού στα μαθηματικά και του εγγραμματισμού στις φυσικές επιστήμες.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/7/2020 – 30/9/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιμορφωτικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στις θεματικές ενότητες του Γλωσσικού Εγγραμματισμού, του Εγγραμματισμού στα Μαθηματικά …

Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Ανατολική Μακεδονία …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 17/8/2020 – 30/11/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών όπως οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Ανατολική Μακεδονία …

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Οικονομική ενίσχυση φοιτητών/τριών ΑΕΙ που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών/τριών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ΑμεΑ και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 24/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020

Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Υποστήριξη φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον&nbsp;μίας θέσης εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Ηπείρου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 7/9/2020 – 30/10/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α&apos; κύκλος)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ηπείρου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 20/8/2020 – 19/11/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Α&apos; κύκλος)

Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στέγαση σε ξενοδοχεία των φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι ήδη στεγάζονται με φροντίδα των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που ελήφθησαν για την αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του COVID 19.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 4/8/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών και αλλοδαπών επισκεπτών ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών …

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2020-2021) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών και εφήβων με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2020 – 2021.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (2020-2021) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου …

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το σχολικό έτος 2019 – 2020, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): – Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Πελοποννήσου</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 31/7/2020 – 31/8/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2020-2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου