Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πράξεις δημόσιου χαρακτήρα που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με προτάσεις/δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Νομός υλοποίησης</strong>: Νομός Αιτωλοακαρνανίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 5/5/2020 – 7/8/2020 (έως 15:00μμ)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην περιοχή της Αιτωλίας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD …

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης από 1η Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνεπεία των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 27/5/2020 – 11/6/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19

Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σημείων. Νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 30/6/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Μελέτες ωρίμανσης και τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στους αναθεωρημένους ισχύοντες ΠΕΣΔΑ ως&nbsp;πρώτη χρηματοδοτική προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ 2014-2020.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/6/2020 – 31/12/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ωρίμανση έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νομού Ηλείας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας,&nbsp;με την&nbsp;ανάπτυξη των&nbsp;περιοχών αλιείας, την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 1/6/2020 – 15/9/2020 (ώρα 14:00)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Νομού Ηλείας μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 26/6/2019 – 15/7/2019 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της Ανατ. Πελοποννήσου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Πελοποννήσου</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/5/2020 – 31/8/2020 (έως 15:00 μμ)<br /></div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών της Ανατ. Πελοποννήσου μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / …

Δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης [ΠΡ_50]

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Εισαγωγή του μοντέλου της Τηλεργασίας στον Δημόσιο Τομέα.&nbsp;Ανάρτηση υπηρεσιακών μεταβολών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.&nbsp;Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συσχέτιση και διασύνδεση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υποψηφίων με τις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 15/5/2020 – 10/7/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης [ΠΡ_50]

Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Πατρέων και Αγρινίου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p align=left>Υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Πατρέων και Αγρινίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/5/2020 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Πατρέων και Αγρινίου

Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Κατακόλου, Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δράσεις αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (εκπομπές CO2, αέριοι ρύποι, ηχορύπανση) από τους συμβατικούς τρόπους μετακίνησης καθώς και να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 18/5/2020 – 31/12/2021 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Κατακόλου, Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου-Αιτωλικού