Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κλπ. στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα με αδυναμίες, ιδίως ΟΤΑ α’ βαθμού να υποβάλλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά στην ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση για την υποστήριξη αδύναμων φορέων, ΟΤΑ Α’ βαθμού κλπ. στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης …

Η νέα πολιτική συνοχής και η Ελλάδα – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες είναι αφορμή να αναστοχαστούμε για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρόνο και για τη θέση της χώρας μας σε αυτή. Και το αβίαστο συμπέρασμα είναι απόλυτα θετικό. <p> Γιατί, άλλοτε με πισωγυρίσματα και άλλοτε με θαρραλέα βήματα εμπρός, συχνά δε μέσα από τις κρίσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά. Η Ευρώπη συνιστά πλέον μία κοινότητα δημοκρατικών αρχών και αξιών, μία φωτεινή νησίδα ασφάλειας, προόδου, αλληλεγγύης και ευημερίας για τους λαούς της. <p>Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά και μία «δυνατότητα», τη δυνατότητα της οικοδόμησης της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποίησης σύμφωνα με τη βούληση των λαών της. Η Ελλάδα είναι πλέον συστατικό μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και συν-διαμορφώνει τις διεθνείς εξελίξεις.<p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η νέα πολιτική συνοχής και η Ελλάδα – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Η νέα Πολιτική Συνοχής και η Ελλάδα – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες, είναι αφορμή να αναστοχαστούμε για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χρόνο και για τη θέση της χώρας μας σε αυτή. Και το αβίαστο συμπέρασμα είναι απόλυτα θετικό.</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Η νέα Πολιτική Συνοχής και η Ελλάδα – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου

Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ- Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή οικονομία για τα επόμενα χρόνια έως και δεκαετίες. Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία της ΕΕ θα συμβάλει στην επίτευξη του οικονομικού μετασχηματισμού της ΕΕ, όπως ορίζεται από τα νέα ευρωπαϊκά σχέδια. Για την πλήρη ενσωμάτωση της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη Στρατηγική Ανάκαμψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Μια νέα προσέγγιση για βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ- Μετασχηματισμός της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον

Για μία δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη – Άρθρο του Γ.Γ.Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p style=text-align:left align=center>Το πλήγμα της πανδημίας υπήρξε συμμετρικό καθώς καμία περιοχή της Ευρώπης δεν έμεινε ανεπηρέαστη στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική ύφεση. Ωστόσο, οι επιπτώσεις παρουσιάζονται ασύμμετρες. Οι πρώτες μετρήσεις καταγράφουν μία σημαντική διεύρυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Για μία δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη – Άρθρο του Γ.Γ.Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Για μια δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p style=text-align:left align=center>Το πλήγμα της πανδημίας υπήρξε συμμετρικό καθώς καμία περιοχή της Ευρώπης δεν έμεινε ανεπηρέαστη στη μεγαλύτερη μεταπολεμική οικονομική ύφεση. Ωστόσο, οι επιπτώσεις παρουσιάζονται ασύμμετρες. Οι πρώτες μετρήσεις καταγράφουν μια σημαντική διεύρυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Για μια δυναμική περιφερειακή ανάκαμψη – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Ενωμένη Ευρώπη, Ελλάδα και Πολιτική Συνοχής – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Συμπληρώνονται σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια καθοριστική στιγμή για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, την οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Η χώρα μας αποτελεί πλέον συστατικό μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Περισσότερα στο άρθρο του Δημήτρη Σκάλκου, Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ "Ενωμένη Ευρώπη, Ελλάδα και Πολιτική Συνοχής", στην εφημερίδα «Τα Νέα».</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Άρθρα – Συνεντεύξεις</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενωμένη Ευρώπη, Ελλάδα και Πολιτική Συνοχής – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 6ο Φόρουμ της EUSAIR στις σλοβενικές ακτές

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το 6ο Φόρουμ της EUSAIR πραγματοποιήθηκε στις ακτές της Σλοβενίας στις 11 και 12 Μαΐου σε υβριδική μορφή.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 6ο Φόρουμ της EUSAIR στις σλοβενικές ακτές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Προσκλήσεις θέσεων εργασίας</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, η οποία συνιστά το πρώτο βήμα για την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα καθαρότερο μείγμα ενέργειας. </div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου