Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα – Παράταση μέχρι τις 31/1 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων που η αίτηση κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση μέχρι και 31-1-2021 για την αίτηση επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31-12-2014

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *