Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τον κανόνα περιορισμού των τόκων (Άρθρο 49 του ΚΦΕ) – Παραδείγματα

Εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τον κανόνα περιορισμού των τόκων (Άρθρο 49 του ΚΦΕ) – Παραδείγματα

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *