Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία – Προμήθεια εξοπλισμού

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών.</p></div><div><strong>Επιχειρησιακό πρόγραμμα</strong>: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περιφέρεια υλοποίησης</strong>: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας</div><div><strong>Περίοδος υποβολής</strong>: 16/3/2020 – 31/7/2020 </div>

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων στην Δυτ. Μακεδονία – Προμήθεια εξοπλισμού

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *