Απόφαση για τα ανδρομικά των συνταξιούχων – Μετατίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Απόφαση για τα ανδρομικά των συνταξιούχων – Μετατίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *