Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε.

image019

 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες πιστοποίησης με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012

 

 

Η Ε.ΚΑΤ.ΕΛ. Α.Τ.Ε. είναι μια σύγχρονη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία η οποία συμβάλει θετικά στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Κατά την διάρκεια της εικοσαετούς δραστηριότητάς της εκτέλεσε έργα συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000  €. Ανέθεσε στην Optimum Value, το 2016, την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης με βάση το πρότυποISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 καιISO 39001:2012 (Πρότυπο Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας)

Η Optimum Value ανέλαβε με επιτυχία τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εκπόνηση, την υποστήριξη στην επιθεώρηση από φορέα πιστοποίησης.

 

image020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *