Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 22/9/2016 – 28/2/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *